Pinned Sodan Säännöt

This Forum is in a READ-ONLY mode.

Please visit the new FI forum section on the new forum: HERE (You'll require a new board account)

 • Sodan Säännöt

  Sodan julistaminen

  Bashingsäännöt raukeavat 12 tuntia sodan julistuksen postittamisesta. Toisin sanoen, 12 tuntia sodan julistuksesta sotivien osapuolten välisiä taisteluja ei enää lasketa Bashingsääntöön, eikä hyökkästen määrää yksittäisiä palloja ja kuuta vastaan rajoiteta mitenkään.

  Pelaaja

  Sodan julistus on otsikoitava seuraavasti:

  Sota: Pelaaja vs Liittouma

  Yksittäinen pelaaja voi halutessaan julistaa sodan Liittoumaa vastaan. Tällöin pelaaja ei saa olla minkään liittouman jäsen, ei myöskään vaikka olisi kyseisen Liittouman ainoa jäsen. Liittouma tai yksittäinen pelaaja ei voi julistaa sotaa yksittäistä pelaajaa vastaan.


  Liittouma

  Sodan julistus on otsikoitava seuraavasti:

  Sota: Liittouma1 vs Liittouma2 tai Liittouma1 vs Liittouma2, Liittouma3

  Mikä tahansa Liittouma voi niin halutessaan julistaa sodan toista liittoumaa vastaan. Sodan julistamiseen ei vaadita perusteita, eikä toisen osapuolen hyväksyntää. Sota on julistettava oikean Serverin Diplomatia-osioon, ja katsotaan alkaneeksi välittömästi julistamishetkestä, ellei julistuksessa ole muuta määrätty.
  Vain liittouman johtaja voi julistaa sodan, tästä johtuen jokaisen sodan julistavan liittouman ulkoiselta sivulta tulee olla luettavissa, ketkä kyseisessä liittoumassa tätä virkaa hoitaa; tämä siksi, että kysen henkilön sodanjulistamisoikeus on helppo varmistaa.

  Jokainen liittouma saa kerrallaan olla julistanut sodan maksimissaan 10 liittoumaa vastaan. Tämä voidaan tehdä yhdessä ketjussa, tai jokainen sota voidaan julistaa erikseen. Usea Liittouma ei voi julistaa sotaa yhtä liittoumaa vastaan samassa ketjussa, vaan tällöin jokainen julistava liittouma postittaa oman ketjunsa. Vaikka liittouma olisi julistanut sodan jo 10 Liittoumaa vastaan, sitä vastaan voi silti julistaa toinen Liittouma sodan. Sotia, joissa yksittäinen liittouma on kerrallaan mukana, ei ole rajoitettu.

  Sodan julistanut osapuoli määrää ehdot sodan päättymiselle. Julistuksesta on selvästi käytävä ilmi julistavan Liittouman asettamat ehdot sodan loppumiselle. Ehdoiksi voidaan asettaa toiselle osapuolelle aiheutettu kokonaisvahinkomäärä (jolloin sama määrä koskee molempia osapuolia, ja siihen ensin päässyt osapuoli voittaa), haluttu kestoaika, toisen Liittouman hajoaminen, Tietty resurssi määrä tai muu vastaava. Toisen osapuolen hyväksyntää ei ehdolle vaadita.

  Sotaketjut

  Sotaa julistettaessa tulee julistus postata sodanjulistus -ketjuun.

  Sodanjulistus -ketju

  On varattu sotaan liittyvälle keskustelulle. Tänne saa kirjoitaa vaikkei olisi sodassa mukana. muistakaa kuitenkin että keskustelu pitää liittyä sotaan

  Sodanjulistusketjun avaajalla (sodan julistajalla) tulee olla postauksessa sotasääntöjen vaatimien tietojen lisäksi vähintään
  seuraavat tiedot:
  - Peli Nick
  - Liittouma
  - Arvo

  Huom! Nämä tiedot pitää olla ajantasalla myös liittouman ulkoisella sivulla.


  Sota - taistelut -ketju

  On varattu sotaan kuuluville taistelu raporteille.

  Huom! tähän ketjuun kuuluu vain sota raportit. Keskustelu käydään Sodanjulistus -osiossa.


  Sotakorvaukset ja Pushing-sääntö

  -Sodan julistaja voi halutessaan määrätä häviävän osapuolen maksamaan sotakorvauksia.
  -Korvauksien maksamisessa on huomiotava, ettei Pushing-sääntöä rikota missään vaiheessa.
  ***Yksikään pelaaja ei saa lähettää resursseja sellaiselle pelaajalle, jolla on enemmän pisteitä, kuin itsellänsä!!!***
  -Mikäli sotakorvaukset saadaan maksetuksi itseä pienemmille pelaajille, niin mikään ei estä sellaisten maksamista.
  -Sotakorvausten maksamista eivät pelioperaattorit valvo, vaan selkärankaa täytyy löytyä hävinneeltä osapuolelta korvausten sujuvaan hoitamiseen.

  Yhteenveto

  - Sodan voi julistaa liittouma tai pelaaja, mitä tahansa liittoumaa vastaan.
  - Julistus ja lopetusehdot on postitettava Diplomatia-foorumille, ja sodan katsotaan alkavan tästä, ellei julistuksessa sanota toisin.
  - Sodanjulistuksesta on käytävä ilmi julistajan nimimerkki pelissä ja liittouman nimi, sekä julistajan asema liittoutumassa.
  - Bashingsäännöt raukeavat 12 tuntia sodan alkamisesta.
  - Sota päättyy, kun ehdot ovat täynnä tai kun toinen Liittouma luovuttaa
  - Bashingsäännöt astuvat voimaan välittömästi kun sodanjulistusketju suljetaan, mutta ei ennen sitä.
 • Rules of the War

  Summary

  - A war may be declared by a player or an alliance against any alliance or multiple alliances.
  - Declaration and terms of war must be posted as a new thread on diplomacy forum and the war is active immediately.
  - Person who declares the war must include his/her ingame name, alliance and rank in the declaration.
  - Bashingrules will cease to count between the alliances in war after 12h from the declaration.
  - War will end when terms are fulfilled or when either side forfeits the war.
  - Bashingrules will be active again when the war is officially over and the Declaration of War-thread is closed.  Declaration of War

  In 12 hours from the declaration of war bashingrules will cease to matter between the opposing parties. In other words - after 12 hours from the declaration battles between opposing parties are not counted for the bashingrule and there is no limit for the number of attacks against a single moon or planet.

  Player

  Topic of the Declaration of War must be similar to the example:

  War: Player vs Alliance

  Single player may declare a war against an alliance. In this case the player must not be a member of any alliance, not even an only member of an alliance.
  An alliance or a single player can not declare a war against a single player.


  Alliance

  Topic of the Declaration of War must be similar to the example:

  War: Alliance1 vs Alliance2 or Alliance1 vs Alliance2, Alliance3

  Any alliance may declare a war against another alliance. The war will be legal with declaration only - it does not need to be verified by the opposing side. The Declaring party does not need to give any kind of reason for the declaration.
  The declaration of war is to be posted on Diplomacy-forum of the corresponding universe and the war is active immediately unless stated otherwise in the declaration.

  Only the leader of an alliance may declare a war. Because of this, each alliance to declare a war must have their external info up to date and it must state clearly who in the said alliance is sitting on the tallest chair. This is to make it easy to check if the declaration is for real.

  Each alliance may have a maximum of 10 active declarations against other alliances. Declarations may be done in one thread or each wars can be declared separately. More than one alliances can not declare together against a single alliance in one thread. In this case all declarations must be made in their own threads. Even if an alliance already has 10 active declarations, other alliances may still declare a war upon it. Number of simultaneous wars a single alliance can have is not restricted.

  Declaring party will always give terms how the war will reach an end. Those must be clearly written on the declaration. Terms may be a certain amount of damage inflicted (when the same amount is set as goal for both/all parties and the first alliance to inflict that much damage to the other alliance wins), chosen duration, breaking up of an alliance, certain amount of looted resources, or anything that can be rationally achieved. These terms do not need to be confirmed or accepted by the opposing alliance but are fully definable by the declaring alliance.

  War Threads

  Upon declaration the Declaration of War must be posted as a new thread in diplomacy forum of the corresponding universe.

  Declaration of War-thread

  ...is restricted for discussion about the war. Participating in the discussion is allowed for all, even if not involved in the war. Remember though, that the discussion must relate to the ongoing war.

  Entity who opens the thread (and who declares the war) must have atleast the following info included in his post:
  -Ingame nick
  -Alliance
  -Rank

  Note! These must also be up to date on Alliances external page.


  War - CR - thread

  ...is reserved for the combat raports from the war. In this thread you may only post combat reports, the Declaration of War-thread is for discussion.
  Entity who declares the war also opens the CR-thread in the diplomacy forum. Thread must have a topic similar to the declaration of war

  Example:
  Declaration of War: Alliance1 vs Alliance2
  War: Alliance1 vs Alliance2 - CR

  Spoils of War and the pushingrule

  -Declaring alliance may order the losing side to pay Spoils of War.
  -When the Spoils of War are being transferred to the winning side, you must not break against the pushingrule in any circumstances.
  ***A single player must not send resources to a player who has more points than himself/herself!!!***
  -If Spoils of War are possible to transfer without breaking the pushingrule there is no reason to forbid them.
  -Gameoperators are not responsibe to supervice the transfer of Spoils of War (they will only see that rules are followed!), so the losing alliance is expected to have enough spine to take care of the transfer without trouble and within reasonable time.